Olaf Jensen

Profil

Olaf Jensen a/s beskæftiger sig hovedsagligt med indenrigskørsel under alle former.

• Entreprenørkørsel.
• Asfaltkørsel.
• Halmkørsel.
• Kørsel med korn & foderstoffer.
• Kørsel af sukkerroer og kartofler.
• kørsel med skibscontainere fra 10 – 20 fod, samt kølecontainere.
• Kørsel med affaldscontainer i størrelser fra 10 – 40 m3.
• Kran/grab kørsel m/ kraner op til 37 TM.
• Kørsel af brænde m/u kran.
• Studenterkørsel.

Udover ovenstående beskæftiger vi os også med

• Udlejning af køreplader.

• Udførsel af jordprøver, samt analyse.

• Levering af alle former for byggematerialer og genbrugsmaterialer.

Vognparkens antal enheder har varieret fra 1 lastbil i 1934 til 12 biler i 1980erne, hvor vi i dag er oppe på 25 trækkende enheder, 32 påhængs/sættevogne og over 130 containere fra 10 – 40 m3.