Olaf Jensen

Jordprøver

Alle jord flytninger skal anmeldes til kommunen og der skal foretages en jordprøve pr. 30 ton jord.
Vi foretager jordprøver og sender efterfølgende prøverne til analyse. Når analyseresultat foreligger bortkører vi gerne jorden til et af kommunens godkendte jorddepoter / anvisningssteder.

Vi har også mulighed for at opbevare jord i containere indtil analyseresultat foreligger.

Kontakt os for uforpligtende tilbud.